Installateur

voor medische en

technische gassen

 

 

Zuurstof, perslucht, lachgas en koolzuurgas zijn in ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere medische werkvelden 

onmisbaar. Medische Installatietechnieken Mallie B.V. zorgt voor de installatie van distributiesystemen voor medische en 

technische gassen. Met speciaal daarvoor ontwikkelde technieken en materialen zorgt ons team voor de aanleg hiervan tot

aan het bed of in de OK. Het gespecialiseerde en intern opgeleide montageteam gebruikt specifieke materialen. Wij leggen 

nieuwe leidingsystemen aan en verlenen onderhoud en 24 uurs service

 

 



Meer over ons
Mallie recent project - NoordWest Ziekenhuisgroep,  Locatie Den Helder

NoordWest Ziekenhuisgroep, Locatie Den Helder

Realiseren van nieuwe verpleeg-afdelingen

Aanpassen van huidige distributiesystemen voor medische gassen, voorzien van RK leiding,afsluiterkast(en), afsluiters en afnamepunten

Meer over onze projecten
Terug naar boven