Overzicht van onze projecten

Een toekomstbestendig nieuwbouw Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk

Ten behoeven van de realisatie van het bovengenoemde project leggen wij medisch roodkoperen leidingwerk aan. 

In dit gebouw komt het spoedplein, radiologie en het operatiecentrum. 

 

Bouw laboratorium Dicoon in Elst

Wij gaan het medische roodkoperen leidingwerk verzorgen tbv de bouw van een nieuw laboratorium genaamd Dicoon.

Een laboratorium waarin Rijnstate, Ziekenhuis Gelerse Vallei (ZGV) en Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)

hun laboratoria voor medische microbiologie en immunologie, klinische chemie en klinische farmacie

samenbrengen. 

Vernieuwing van de Operatiekamer en CSA  in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

In januari 2023 starten wij met de vernieuwing van de Operatiekamer en CSA  in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

Aanpassen van de infrastructuur ivm de nieuwbouw Sint Franciscus Gasthuis (SFG) te Rotterdam

Vanwege de nieuwbouw van bouwdeel 1 en 2 dient de bestaande infrastructuur te worden aangepast. Er zal een nieuwe bulkopslag (gasseneiland)voor zuurstof worden gerealiseerd door Linde Gas.

Vanaf deze bulkopslag gaan wij een nieuw transportnet aanleggen tot aan het huidige verdeelstation in de technische ruimte (het ketelhuis). Op een tweede locatie realiseren wij een opstelling v

NoordWest Ziekenhuisgroep, Locatie Den Helder

Realiseren van nieuwe verpleeg-afdelingen

Aanpassen van huidige distributiesystemen voor medische gassen, voorzien van RK leiding,afsluiterkast(en), afsluiters en afnamepunten

Terug naar boven